2020.10.08 - Dyrektor Zespołu Szkół w Komornie - J.Bęben