Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Reńska Wieś (stan 31.12.2019)

1.  Krzysztof Olszowka 

2.  Joachim Majnusz

3.  Krystian Pogodzik

4.  Ewelina Barteczko

5.  Patryk Flegel

6.  Sonia Geller

7.  Szymon Kaboth

8.  Alicja Kocem

9.  Waldemar Krybus

10. Ilona Mainka

11. Urszula Marks

12. Monika Nowak

13. Jan Plesch

14. Segrodnik Artur

15. Adrian Zbroja