Oświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy - 31.12.2019r. U.Wycisk