Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta (stan na 31.12.2019r.)

Kierownik referatu budownictwa, ochrony środowiska - U. Szczypinska  

Gminny Ośrodek Pomocy Spoleczenej -O. Kaniak-Wilk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - A.Witon