Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (pobierz)

Odpowiedź na petycję: 

UCHWAŁA NR XVII/135/2020
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie złożonej petycji
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscwego  (pobierz)