PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia z dn. 23 marca 2020r. (pobierz)

ODPOWIEDŹ na petycję: 
UCHWAŁA NR XX/162/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie złożonej petycji
dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem (pobierz)