PETYCJA Renata Sutor - w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dn. 31.05.2020 r. (pobierz)

Załącznik do petycji (pobierz)

Odpowiedź na petycję: 
UCHWAŁA NR XX/164/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie złożonej petycji
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (pobierz)