Data: 06.02.2021

Nasz Nr: KS.152.1.2021 

Podmiot wnoszący: Krzysztof Kukliński

Odwzorowanie cyfrowe  petycji:  PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy (pobierz)

17.02.2021r. - Wycofanie petycji przez adresata (pobierz)