Data: 02.03.2021

Nasz nr: KS.152.3.2021
Podmiot wnoszący: Teresa Garlach z dnia r.

Odwzorowanie cyfrowe  petycji: P E T Y C J A do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO - treśc petycji

ODPOWIEDŹ: odpowiedź na petycję Teresa Garland

UCHWAŁA: uchwała nr XXX/240/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji