Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych 2021 roku, które wpłynęły do Wójta Gminy Reńska Wieś oraz Rady Gminy Reńska Wieś (pobierz)