Data: 18.11.2022r.

Nasz Nr: KS.152.7.2022

Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 
Odwzorowanie cyfrowe petycji: pobierz KS.152.7.2022

 ODPOWIEDŹ: pobierz