PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia z dn. 23 marca 2020r. (pobierz)

ODPOWIEDŹ na petycję: 
UCHWAŁA NR XX/162/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie złożonej petycji
dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem (pobierz)

 

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (pobierz)

Odpowiedź na petycję: 

UCHWAŁA NR XVII/135/2020
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie złożonej petycji
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscwego  (pobierz)