Data: 30.06.2021

Nasz nr: KS.152.5.2021
Podmiot wnoszący: Mieszkańcy ul. Wrzosowej w Większycach

Odwzorowanie cyfrowe  petycji: P E T Y C J A dot. budowy drogi asfaltowej  - Wiekszyce ul. Wrzosowa- treśc petycji 

ODPOWIEDŹ: odpowiedź na petycję 

Data: 11.06.2021

Nasz nr: KS.152.4.2021
Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 

Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PETYCJA dot. zaprzestania wypłacania radnym diet jako nagrody za posiedzenia na sali obrad i ich wypalcanie w pełnej kwocie, tj. niepotrącanie diety z powodu nieobecności na sesji, organiczenia sesji i ich odbywania raz na kwartał lub w większych odstępach czasu. - treśc petycji

ODPOWIEDŹ: odpowiedź na petycję

UCHWAŁA: uchwała nr XXXVI/282/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycjiz dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji