Wójt Gminy Reńska Wieś zaprasza mieszkańców Gminy do konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016 - 2025.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Reńska Wieś do projektu Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016 – 2025.

Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane na formularzu lub poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.deltapartner.pl/konsultacje_renskawies

Formularz zgłaszania propozycji zmian w dokumencie „Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś 2016-2025”- pobierz plik (*pdf), pobierz plik (*doc)

ZARZĄDZENIE nr 109/2015 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 03 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016 – 2025- pobierz plik (*pdf)