Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane na formularzu lub poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.deltapartner.pl/konsultacje_renskawies

Formularz zgłaszania propozycji zmian w dokumencie „Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś 2016-2025”- pobierz plik (*pdf), pobierz plik (*doc)