Umowy zawarte od 01.07.2019 do 31.12.2019 (pobierz)

Rejestr umów I kwartał 2023 - (pobierz)
Rejestr umów II kwartał 2023 - (pobierz)

Umowy zawarte w 2021 roku

I kwartał 2021 (pobierz)
II i III kwartał 2021 (pobierz)
IV kwartał 2021 (pobierz)

Umowy zawarte w 2022 roku (pobierz)

Umowy zawarte od 01.07.2020 do 31.12.2020 (pobierz)