Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Gminy w Reńskiej Wsi- Stanowisko ds. Ogólnych /sekretariat/

Parter, Pokój nr  6 /sekretariat/

Telefon: 77 405 32 11, Fax: 77 405 32 10

 


Poświadczenie własnoręczności podpisu 

                                          

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie /formularz do pobrania/,
  2. Dowód osobisty do wglądu.

Opłata skarbowa: Poświadczenie własnoręczności podpisów- od każdego podpisu 9 zł. 

Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Petent ma prawo złożenia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy. 

Podstawa prawna: Ustawa z 9 września 2000r. opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 kwietnia 1991r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki ( Dz.U. Nr 33poz.148).

Oświadczenie wioskującego- pobierz druk (*doc) (*pdf)


 Poświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie. /Formularz do pobrania/,
  2. Oświadczenie. /Formularz do pobrania./,
  3. Dowód osobisty do wglądu.

Opłata skarbowa: - za poświadczenie 17,00 zł.

Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Petent ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) 

 

Wniosek o wydanie poświadczenia pobierz druk (*doc) (*pdf)

Oświadczenie wnioskującego- pobierz druk (*doc) (*pdf)

Potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem

 

Wymagane dokumenty:

  1. Oryginał dokumentu.

Opłata skarbowa: potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Petent ma prawo złożenia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Podstawa prawna: Ustawa z 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

Informację wytworzyła: Irena Drozdowska