Wójt Gminy Reńska Wieś ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. oświaty, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Reńska Wieś.

ZARZĄDZENIE NR 56/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. oświaty, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Załącznik do Zarządzenia nr 05/2022 (pobierz)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (pobierz)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (pobierz)

Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze ds. oświaty, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi (pobierz)