Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. oświaty, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (pobierz)