ZARZĄDZENIE NR 16/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy Kierownika Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Reńska Wieś (pobierz)

 

Ogłoszenie (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Klauzula informacyjna (pobierz)

Oświadczenie dla kandydata (pobierz)

 

 

Oferty należy składać do dnia 02 marca 2023r. do godz. 12.00