OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 sierpnia 2019r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

(pobierz)