POSTANOWIENIE 532/2019

KOMISARZA WYBORCZEGO w OPOLU III

z dnia 20 sierpnia 2019r.
w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(pobierz)

4a. obwody postanowienie

4b. obwody adresy