OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2019r.

Wójt Gminy Reńska Wieś podanej do wiadomości wyborców informację o numerach oraz branicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskij
i do Senatu Rzczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

(pobierz *.pdf)