Informacja o złożonych ofertach na inwentaryzację budowlaną- plik *pdf