Ogłoszenie nr 2021/BZP 00108987/01 z dnia 2021-07-08

 

Termin składania ofert: 2021-07-23 godz.12:00

 

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

 

Identyfikator postępowania: 8b1bdc69-d393-4f6a-a200-66312b50ee3d

 

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót i Dokumentacja techniczna dostępne pod adresem:

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8b1bdc69-d393-4f6a-a200-66312b50ee3d

UWAGA: Odpowiedzi na pytania i uzupełniona dokumentacja na miniportalu - pobierz plik *pdf

INFORMACJA o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz plik *pdf