Ogłoszenie nr 2022/BZP 00501561/01 z dnia 16-12-2022

Termin składania ofert: 2022-12-28 godz. 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0cb8221-7c71-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Pobierz pliki: Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ

Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/78c31942-b2e3-4b25-9f80-d7eb26a398e3

UWAGA: Odpowiedzi na pytania 22.12.2022 - pobierz plik, załącznik nr 1 do SWZ - pobierz plik

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz plik *pdf