Ogłoszenie 2023/BZP 00572961/01 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert: 2024-01-12 godz. 10:00

Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6143d34f-a4a8-11ee-953e-c2ea26915e21

Pobierz pliki: Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ

Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6143d34f-a4a8-11ee-953e-c2ea26915e21

UWAGA: Odpowiedź na pytanie 04.01.2024 - pobierz plik

UWAGA: Odpowiedzi na pytania 09.01.2024 - pobierz plik

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz plik *pdf