Ogłoszenie 2024/BZP 00295982/01 z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Termin składania ofert: 2024-05-10 godz. 10:00

Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f2f2f38-fc90-11ee-b81b-aebd110f5279

Pobierz pliki: Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ

Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1f2f2f38-fc90-11ee-b81b-aebd110f5279

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz plik *pdf