Zapytanie cenowe - plik *pdf

Oświadczenie (zał. nr 7) do kosztorysu ofertowego - pobierz

Dokumentacja projektowa: Specyfikacja, Projekt techniczny 4, Projekt techniczny 5, Projekt zagospodarowania terenu 4, Projekt zagospodarowania terenu 5, Plan sytuacyjny Apteka - 1, 2, 3, 4, 5, Plan sytuacyjny Ośrodek - 1, 2, 3, 4, 5 ,6

Przedmiar - Apteka, Przedmiar - Apteka 2, Przedmiar - Ośrodek, Przedmiar - Ośrodek 2,