Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021 - pobierz plik *pdf

Wersja nr 2 (od 26 marca 2021) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 3 (od 30 kwietnia 2021) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 4 (od 27 maja 2021) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 5 (od 05 lipca 2021) - pobierz plik *pdf