Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2022 - pobierz plik *pdf

Wersja nr 2 (od 4 kwietnia 2022) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 3 (od 18 lipca 2022) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 4 (od 30 września 2022) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 5 (od 04 listopada 2022) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 6 (od 1 grudnia 2022) - pobierz plik *pdf