Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023 - pobierz plik *pdf

Wersja nr 2 (od 7 kwietnia 2023) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 3 (od 24 maja 2023) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 4 (od 30 sierpnia 2023) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 5 (od 9 października 2023) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 6 (od 22 grudnia 2023) - pobierz plik *pdf

Wersja nr 7 (od 27 grudnia 2023) - pobierz plik *pdf