ZARZĄDZENIE NR 146/2020 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2020r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert konkursowych złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowiksu wiejskim zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (pobierz)