ZARZĄDZENIE NR 151/2020 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 grudnia 2020r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (pobierz)