ZARZĄDZENIE NR 153/2020 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 grudnia 2020r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno  - Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania (pobierz)