ZARZĄDZENIE NR 86/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Większycach, ul. Szkolna 4, 47-208 Większyce (pobierz)