ZARZĄDZENIE NR 97/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lipca 2022
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. oświaty, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (pobierz)