ZARZĄDZENIE nr 137/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 6 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  dotyczących projektu zmiany Statutu Sołectwa Bytków (pobierz)

Załącznik nr 1 - projekt statutu do konsultacji

Załącznik nr 2 - formularz konsultacji