ZARZĄDZENIE nr 141/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 6 października 2022r..  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  dotyczących projektu zmiany Statutu Sołectwa Kamionka (pobierz)

Załącznik nr 1 - projekt statutu do konsultacji

Załącznik nr 2 - formularz konsultacji