ZARZĄDZENIE nr 151/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 6 października 2022r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  dotyczących projektu zmiany Statutu Sołectwa Większyce (pobierz)

Załącznik nr 1 - projekt statutu

Załącznik nr 2 - formularz konsultacji