Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 3 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (pobierz)