ZARZĄDZENIE NR 167/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Kamionka - działka nr  357/1 (pobierz)