Zarządzenie nr 69/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dn. 07 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zakresu działalności ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. (pobierz)