ZARZĄDZENIE NR 115/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 27 września 2023r.
w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Reńska Wieś działki nr 687/9 obręb Większyce będącej własnością osoby fizycznej (pobierz)