ZARZĄDZENIE NR 136/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej na kadencję 2024-2029 w sołectwach: Bytków, Dębowa, Długomiłowice, Gierałtowice, Kamionka, Komorno, Łężce, Mechnica, Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów, Reńska Wieś i Większyce (pobierz)