ZARZĄDZENIE NR 147/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (szczegóły tutaj)