Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 06 lutego 2024 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś (pobierz)