Zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2024 roku
w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II Etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (pobierz)