Zarządzenie nr 25/14 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Reńskiej Wsi  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2013 rok- pobierz plik (*pdf)