Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości (pobierz)